Naš program

Škola plivanja

NOVO U SRBIJI: Australijski metod rada sa decom od četiri do sedam godina

Škola plivanja „Delfinarijum“ bavi se obukom dece od 3 do 15 godina, osposobljavanjem deteta da se samostalno snalazi u vodi, obukom neplivača, učenjem tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin) i usavršavanjem tehnika. Obuku vrše naši treneri sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Mesečna članarina je 3500 din

Takmičarsko plivanje

Ovaj program je namenjen deci koja su prošla kroz školicu plivanja ili su na inicijalnom testiranju određena za ovu grupu, u kojoj se deca pripremaju za takmičarsko plivanje.

Individualni treninzi

Mogu biti namenjeni za rekreativce koji žele brz napredak preko većeg broja treninga, kao i za takmičare koji žele da usavrše svoju tehniku. Ova vrsta treninga omogućava brz napredak sportiste i veću fokusiranost naših trenera na pojedinca. Cena treninga i termini određuju se u dogovoru sa trenerom.